Yacht-Club

General-Guisan-Quai 17
8002 Zürich

044 201 57 00